KĄ DARYTI MIRUS ARTIMAM ŽMOGUI?

Mirus Jūsų artimam žmogui namuose, apie įvykusią netektį turite pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112. Atvykusiems medikams konstatavus asmens mirtį, policijos pareigūnai patikrina ar mirtis nėra smurtinė.

Gydytojui konstatavus mirtį, skambinkite mums tel. 8 60664919 ir mes pasirūpinsime mirusiojo transportavimu į šaldymo kamerą, suteiksime reikalingą informaciją ir aptarsime visus laidotuvių organizavimo klausimus.

Artimojo netektis užsienyje ypač skaudi patirtis. Užsienyje mirusio žmogaus palaikai pargabenami tos šalies numatyta tvarka. Palaikus galima gabenti į Lietuvą, jei išduotas specialus leidimas. Jį pateikia konsulatas ar kita diplomatinė įstaiga. Jei ta valstybė yra prisijungusi prie Europos Tarybos Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo, šis leidimas nereikalingas. Transportuojant urną, leidimai taip pat nereikalingi. Už palaikų transportavimą atsako arba draudimo bendrovė, jei tai numatyta sutartyje, arba patys mirusiojo artimieji, pasirūpindami patys arba įgaliodami bendrovę, kurios specializacija – laidojimo paslaugos. Dėl artimojo netekties užsienyje taip pat galite kreiptis į mus. Mes viskuo pasirūpinsime.

Skambinkite bet kuriuo paros metu

tel. 8 60664919